Музичний кабінет

Фонограми мiнус

Мiнусовки у рiзних жанрах за короткий термiни з урахуванням професiйних навичок та можливостей виконавця або замовника.

Аранжування творiв

Обробка та аранжування авторських та народних музичних творiв. Написання музики на вже готовi авторськi чи поетичнi тексти.

Викладацька дiяльнiсть

Iндивiдуальнi та груповi заняття. Творчий i музичний розвиток дитини. Вдосконалення творчого потенцiалу. Музична iмпровiзацiя.

ПОРТФОЛІО